CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

SOFA HOÀN HẢO – CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ KHÔNG chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN GÌ?

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v… khi khách truy cập TỰ NGUYỆN gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, như yêu cầu được tư vấn và giao hàng, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

  • Cung cấp dịch vụ mà KHÁCH HÀNG yêu cầu
  • Yêu cầu KHÁCH HÀNG cho ý kiến của mình về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và thực hiện các cuộc khảo sát KHÁCH HÀNG , với sự đồng ý riêng của KHÁCH HÀNG nếu cần
  • Tuân thủ luật pháp và quy trình pháp lý

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của pháp luật; (2) cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đó đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty vì mục đích tiếp thị.

CHÚNG TÔI BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các chức danh nhân viên được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

CHÚNG TÔI LƯU GIỮ THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG TRONG BAO LÂU?

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của KHÁCH HÀNG trong khoản thời gian mà quý KHÁCH HÀNG  sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau thời gian sử dụng dịch vụ thông tin sẽ bị hủy hoặc bọ xóa khỏi hệ thống lưu trữ của chúng tôi.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi hoặc qua số điện thoại 0906808820

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.

Cảm ơn Quý Khách Hàng đã lựa chọn SOFA HOÀN HẢO